Privātuma politika

UAB MEDŽIO STILIUS ciena katra apmeklētāja tiesības uz privātumu.

Apmeklējot https://medziostilius.lt tīmekļa vietni, apmeklētāja datorā (ierīcē) tiek ierakstīta informācija (sīkdatnes, angliski „cookies”). Tas nepieciešams, lai pienācīgi darbotos visas tīmekļa vietnes funkcijas. Apmeklējuma sākumā apmeklētājam tiek sniegta informācija par sīkdatņu lietošanu un tiek lūgta viņa piekrišana.

UAB MEDŽIO STILIUS patur tiesības arī analizēt patērētāju uzvedību tīmekļa vietnē, pirkumus un citas darbības ar Google Analytics un citu līdzekļu palīdzību. Tas tiek darīts, lai piedāvātu patērētājiem piemērotājos piedāvājumus un padarītu tīmekļa vietnes lietošanu vēl ērtāku. UAB MEDŽIO STILIUS šo informāciju atsevišķi neglabā. Informācija par Google privātuma politiku ir dota šeit.

Iesniedzot pieprasījumu, apmeklētāji piekrīt šiem Noteikumiem un sniedz šādus datus:

Apmeklētāja vārds, elektroniskā pasta adrese, pilsēta.

UAB MEDŽIO STILIUS neuzņemas atbildību par neprecīziem vai kļūdainiem apmeklētāju iesniegtajiem datiem.

Katram apmeklētājam ir iespēja informēt par nepareiziem datiem, un UAB MEDŽIO STILIUS apņemas tos izlabot. To var izdarīt, sazinoties pa norādītajiem kontaktiem.

Katram apmeklētājam ir tiesības atsaukt jebkuru savu piekrišanu.

Klientu personas dati tiek vākti un apstrādāti šādiem nolūkiem:

  • apstrādāt preču pasūtījumus;
  • uzturēt atgriezenisko saiti ar klientiem;
  • izrakstīt finanšu dokumentus (piem., faktūrrēķinus);
  • veikt citas līgumsaistības;
  • komunicēt ar klientiem par jautājumiem, kas saistīti ar preču un pakalpojumu sniegšanu;
  • tiešām tirgvedības nolūkā

Sniegtie dati tiek glabāti sistēmā tik ilgi, kamēr klienti izmanto pakalpojumus.

Katram klientam, sazinoties pa norādītajiem kontaktiem, ir iespēja saņemt detalizētu informāciju par to, kādus viņa personas datus apstrādā UAB MEDŽIO STILIUS.

Katram klientam ir tiesības pieprasīt viņa datu dzēšanu no UAB MEDŽIO STILIUS sistēmas.

Pirkuma dati tiek glabāti vismaz 5 gadus.

UAB MEDŽIO STILIUS ir tiesības analizēt bezpersoniskus klientu un pirkumu datus statistikas nolūkos.

UAB MEDŽIO STILIUS apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai apmeklētāju personas dati būtu pienācīgi aizsargāti. UAB MEDŽIO STILIUS apņemas izmantot apmeklētāju personas datus tikai šajos noteikumos paredzētajiem nolūkiem, bet patur tiesības nodot apmeklētāju informāciju trešajām pusēm tikai Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības likumos noteiktajā kārtībā.

Ja rodas šaubas, vai UAB MEDŽIO STILIUS neapstrādā jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, lūdzam vērsties pie UAB MEDŽIO STILIUS, izmantojot norādītos kontaktus, un mēs darīsim visu iespējamo, lai kliedētu jūsu šaubas un labotu jebkuras pieļautās kļūdas.

Noteikumu darbība

Šie Noteikumi ir spēkā visiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem apmeklējuma brīdī. UAB MEDŽIO STILIUS patur tiesības mainīt šos Noteikumus bez atsevišķa iepriekšēja brīdinājuma. Par noteikumu grozījumiem UAB MEDŽIO STILIUS informēs savā tīmekļa vietnē, taču pircējiem ir jāpārbauda Noteikumi un jāievēro tie, katru reizi apmeklējot tīmekļa vietni.

Kontakti

Jebkuros ar šiem Noteikumiem saistītos jautājumos, lūdzam sazināties ar mums:

UAB MEDŽIO STILIUS

Baršausko g. 67, Kauņa

tālr. +370 660 81000

info@medziostilius.lt

 

Sazinies ar mums!


Sazinies ar mums!